آموزش تصویری زبان فرانسه- ساحل

آموزش تصویری زبان فرانسه- ساحل

آموزش تصویری زبان فرانسه- ساحل در بخش آموزش تصویری زبان فرانسه- ساحل ، شما کلمات و جملات زبان فرانسه را که در هنگام شنا کردن در دریا و...

ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان فرانسه - در هتل

آموزش تصویری زبان فرانسه – در هتل

آموزش تصویری زبان فرانسه - در هتل در این قسمت به آموزش تصویری زبان فرانسه - در هتل می پردازیم. برای شروع ابتدا فیلم زیر را با دقت مشاه...

ادامه مطلب

آموزش تصویری فرانسه – مکالمه فرانسوی

آموزش تصویری فرانسه - مکالمه فرانسوی آموزش تصویری فرانسه - مکالمه فرانسوی کوتاهی را همراه با تصاویر مرتبط به شما آموزش می دهد برای یاد...

ادامه مطلب